Naši kandidáti

9.

Ing. Petr Navrátil, Ph.D.

obchodní ředitel

61 let, TOP 09

Ing. Petr Navrátil, Ph.D.

„Narodil jsem se v roce 1960 v Šumperku. Mládí jsem prožil v Opavě, kde jsem také vystudoval Střední zemědělskou školu a po roce 1989 jsem postupně úspěšně ukončil studium na Mendelově univerzitě v Brně a následně na Veterinární univerzitě v Brně v doktorském studijním programu.

V Olomouci trvale žiji bezmála 40 let a celý svůj profesní život pracuji v oblasti zemědělství a lesnictví.

Když není člověk spokojený s tím, co se kolem něho děje, měl by se snažit situaci změnit, a to přesně byl můj případ, když jsem v roce 2009 vstupoval do nově vznikající strany TOP09. Mimo krátkou epizodu v Občanském Fóru z let 89/90 jsem žádné reálné zkušenosti s „politikou“ neměl, a protože mě v té době oslovily myšlenky a názory představitelů nově vznikající strany, rozhodnul jsem se vstoupit právě do ní. Myšlenky, které mě oslovily má TOP09 ukotvené ve svém desateru, a to především individuální lidskou svobodu a respekt k ideálům humanismu a právního státu. Mé názory se za těch více než deset let nezměnily. Dnes jsme každý den jsme svědky vzrůstajícího populismu a destrukce demokratických hodnot. Lidé ztratili důvěru v politiky a není lehké ji znovu získat. Podle mého názoru je nutné, aby do politiky vstupovali lidé, kteří mají čistou minulost a jsou připraveni výsledky své práce obnovit důvěru voličů. A to je přesně ten důvod, proč kandiduji.

Úloha politika podle mého názoru spočívá především v naslouchání a v tom, jak se chová, jak působí na své okolí, jestli on sám žije tak, jak by chtěl, aby žili všichni okolo něho. Politik je tady od toho, aby občanovi zajišťoval to, co není schopen zajistit si sám, lékařskou péči, bezpečí, staral se o ty, kteří už splnili svou ekonomickou úlohu a dnes chtějí prožít důstojně stáří, pečoval o životní prostředí, podporoval všechny podnikatele a zaměstnance, kteří finančně přispívají do společné kasičky a zodpovědně a poctivě prostředky přerozděloval sociálně slabším, aby financoval školství a kulturu, nebo sport. To je podle mého názoru úkolem dobrého politika, a tak se musí chovat. Tohle musí prosazovat především vůči sobě.

Mým cílem je, poskytnout své zkušenosti, které mám za více než deset let práce v různých komisích a výborech Města Olomouce a využít své osmileté zkušenosti s řízením Lesů města Olomouce, ve kterých se mi ve spolupráci s novým vedením společnosti podařilo zvrátit nepříznivý vývoj, dosáhnout ziskovosti a přispět tak k tomu, že tato společnost v současnosti přispívá do rozpočtu města.”