Naši kandidáti

14.

Ivana Kalodová

dětská sestra, předsedkyně Spolku pro Holický les

54 let, KDU-ČSL

Ivana Kalodová

Olomouc je nádherné, historické a příjemné město, které leží v srdci Moravy. K relaxaci nabízí rozlehlé parky. V letních vedrech poskytují parky prostor pro příjemné trávení volného času. Díky velkému množství stromů i trávníků ochlazují vzduch. Ten pak chladí i okolní zástavbu. Mám velkou radost, že na jihu města vzniká nová sportovně-rekreační zóna Holický les. V roce 2013 bylo zde na rozloze 33 ha vysazeno 72 000 malých listnatých stromečků. Již devět let do země zapouštějí své kořeny duby, lípy, buky, habry, jilmy, olše i javory. V roce 2018 se podařil další důležitý krok pro rozvoj Holického lesa, jímž bylo vybudování lávky přes železniční trať a cyklostezky o délce 1626 metrů, která propojila Holici s Novým Světem. Následovalo umístění sedmi laviček podél cyklostezky a dvou nových cykloodpočívadel. Letos v květnu byla zrealizována další část navazující cyklostezky o délce 526 metrů, která vede směrem na Nové Sady. Holický les mě naplnil nadšením již v roce 2008, kdy jsem se s tímto projektem seznámila, a toto nadšení trvá doposud. Prioritou pro další období je realizace in-line okruhu, dětského a workoutového hřiště a pokračovat ve výstavbě navazujících cyklostezek. Holický les také získal několik ocenění. V roce 2021 udělila Nadace Partnerství čestné uznání projektu „Krajinný prvek Holický les“ za účast ve finále soutěže Adapterra Awards. Získali jsme také Křesadlo a Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Více podrobností najdete na našem webu: www.holickyles.cz

Kandiduji, protože moje vize je zelená Olomouc. Nejefektivnější řešení představuje celoměstský systém modrozelené infrastruktury. Stromy v ulicích i na parkovištích, abychom se i v centru města mohli v létě schovat do stínu. Tam, kde nejde vysadit stromy, mohou být řešením zelené stěny. Pokračovat v protipovodňové ochraně města, čímž se výrazně zvýší plocha zeleně na periferii. Do zeleně i města zakomponovat fontány, mlžítka, jezírka i přívětivá nábřeží, aby lidé měli k vodě přístup a mohli si opláchnout obličej nebo ponořit nohy do vody. Příměstské parky jsou ideálním prostorem pro každodenní pobyt venku. Jsou důležité pro aktivní způsob života obyvatel města – od maminek s kočárky až po seniory. Proto chci dále pokračovat v rozvoji Holického lesa. Pevně věřím, že se naši vizi podaří zrealizovat, i když vím, že je to práce na několik volebních období a význam ve své plnosti to přinese až budoucí generaci.