Zvolme první
primátorku

Mgr. Markéta Záleská

náměstkyně primátora, překladatelka

55 let, ODS

S mou Olomoucí jsem svázaná pupeční šňůrou. Je to ušlechtilá dáma s mladým srdcem, která umí vybízet. A já ji poslouchám a chci pro ni ještě něco udělat. Za těch více než padesát let, co ji sleduju, se hodně proměnila. A mění se pořád. Je mnohobarevná a inspirující. To silné pouto mezi námi už nic nerozpojí.

Jsem založením aktivní člověk. Mí rodiče mě vedli k tomu, že se mám zajímat o dění kolem, pomáhat a tvořit nějaké hodnoty. To vše se mým životem line jak červená nit. A mám ráda lidi. Dokážu s nimi navázat dobrý kontakt a naslouchat jim. Když jsem pracovala v poslanecké kanceláři, chodilo k nám mnoho těch, kteří se v nesmyslném střetu s byrokracií, liknavostí úřadů, mezerami v zákonech, kvůli chybnému rozhodnutí, souhrou osudu, ale i vlastní vinou dostávali do velmi svízelných, mnohdy mezních životních situací. Odešla jsem zrovna z novinařiny a chtěla jsem jim být nápomocna víc než jedním dopisem nebo pár telefonáty. S mnohými se dodnes vídám. Byla to velká škola. Poznala jsem svět politiky z té nižší úrovně, naučila jsem se, jak fungují úřady, jak se co procesně řeší, psala jsem lidem potřebné dokumenty… v jednom rozhovoru jsem tehdy řekla, že vlastně při této práci plním role advokáta, psychologa a kněze.

V dalším čase jsem se začala angažovat ve veřejně prospěšné činnosti jako členka charitativní organizace, zájmového spolku a nadace. Pracovala jsem v poradních komisích na městě i na kraji. V životě se mi potvrdilo, že nic není nemožné. A že člověk má přijímat nové výzvy a že se má stále učit nové věci, protože to ho posouvá dál.

Do aktivní politiky jsem vstoupila až ve 46 letech, kdy jsem se stala opoziční krajskou zastupitelkou. Nyní působím jako náměstkyně primátora v Olomouci s gescí, která téměř dokonale souzní s mým předchozím profesním i veřejným působením. A když se mě někdo ptá, odpovídám jasně, ta práce pro naše město, mě ohromně baví. Snažím se věci racionálně posouvat, hledat jednoduchá řešení, rozhýbat věci, když drhnou v zajetých kolejích, přicházet, jak jsem byla zvyklá, s novými náměty. A v tom bych chtěla pokračovat. Je to logické.

Mám za sebou srozumitelný životní příběh, jsou za mnou konkrétní výsledky práce. Nejsem žádný funkcionář, snažím se dělat svou práci tak, jak jsem ji dělala předtím. Poctivě a s plným nasazením. Jsem přísná sama k sobě, neslevuji, neuhýbám. A ještě něco, zakládám si na slušném jednání. Jak říkala má slovenská babička, „slušnosť, to je najviac.“ Souhlasíte se mnou? 😊


Narodila jsem se 18. 12. 1966 v Olomouci.  Vystudovala jsem pedagogický obor český a francouzský jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Za studií jsem se také věnovala i italštině a španělštině. Následně jsem pracovala jako asistentka na katedře romanistiky UP, provozovala jsem studentskou kavárnu a živila se jako novinářka. Po celou dobu jsem se zároveň věnovala tlumočení, výuce cizích jazyků a průvodcovství.

V roce 1995 jsem stála u zrodu městského informačního střediska v Olomouci. Ve stejné době jsme společně s manželem začali překládat z angličtiny knihy a filmy pro český dabing. Doteď jsme přeložily téměř tři desítky knih a přes dvě stě filmů a seriálů. V roce 2005 jsme byli nominováni na cenu Magnesia Litera za překladovou literaturu, v roce 2010 na překladatelskou cenu Josefa Jungmanna. Několik let jsem vedla poslaneckou kancelář, kde jsem ve velmi širokém spektru pomáhala řešit problémy nejen Olomoučanů.

V roce 2007 jsem založila s dalšími nadšenci pro historii zájmový spolek Muzeum Olomoucké pevnosti, který už 15 let obnovuje Korunní pevnůstku v  Olomouci. Ve spolku jsem dlouho působila jako ředitelka. V letech 2010 až 2015 jsem vyučovala cestovní ruch na Vysoké škole logistiky v Přerově a byla jsem odborným garantem projektů v oblasti turismu.

Osm let jsem v Olomouci pořádala Hanácký farmářský trh. Podílela jsem se na řadě publikací z oblasti turismu v rámci celé ČR. V letech 2002 až 2010 jsem byla členkou městské kulturní komise, které jsem čtyři roky předsedala. Několik let jsem působila také v KMČ Olomouc – střed. V letech 2010 a 2012 jsem získala titul Žena regionu Olomouckého kraje.

V roce 2016 mi byla udělena pamětní medaile Univerzity Palackého za mimořádnou reprezentaci UP v ČR a zahraničí. Od 5. 11. 2018 vykonávám funkci náměstkyně primátora Olomouce s gescí kultura, cestovní ruch, sport a městské příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc a ZOO Olomouc.

Ve volných chvílích velmi ráda cestuji, zajímám se o historii a s manželem často zpíváme. Mám sedmnáctiletého syna.

podpis

Související aktuality

10. srpna 2022, olomouc.cz

Na baru Olomouc.cz: Markéta Záleská

Pozvání do dalšího dílu pořadu Na baru Olomouc.cz přijala žena mnoha povolání. Markéta Záleská je překladatelkou knih i filmů, zakladatelkou tradice farmářských trhů […]