Naši kandidáti

36.

Ing. Jan Řihošek

OSVČ

70 let, TOP 09

Ing. Jan Řihošek

Po základní škole pokračoval studiem na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci. Poté absolvoval pětiletý obor Strojírenská technologie na VUT Brno (dnes Technická univerzita Brno). Po skončení vojenské služby pracoval 10 let v průmyslu (Moravské železárny) a pak 6 let jako pedagog na SOU Dopravních staveb (dnešní Střední škola polytechnická) v Olomouci. Absolvoval při tom dvouleté postgraduální studium na pedagogické fakultě UP. Později podnikal v oblasti obchodu (sportovní potřeby), přičemž dosud působí i jako instruktor v řadě sportů (lyžování, snowboarding, windsurfing, aj.)

Jan Řihošek se řadu let profesně zabýval problematikou udržitelnosti městské dopravy. V souvislosti s tím absolvoval několik zahraničních stáží (Nizozemí, Německo, Maďarsko) a byl členem různých městských orgánů (např. Pracovní skupiny pro rozvoj cyklodopravy při Radě města Olomouce (RMO), Dopravní komise při RMO, Pracovní skupiny pro „Plán udržitelné mobility města Olomouce“ při RMO). V CENTRU SEMAFOR, které zakládal, se věnoval dopravní výchově ve funkci manažera, instruktora i metodika. Dopravní problematice v současnosti zůstal věrný jako učitel autoškoly, přísedící trestního senátu Okresního soudu v Olomouci a lektor FTK UP (Didaktika dopravní výchovy). Mezi jeho záliby patří sport všeho druhu, hudba (působil a působí v různých olomouckých hudebních uskupeních), tanec, cestování, historie Olomouce, kutilství a jízda na koloběžce.

Co pro Vás znamená Olomouc?
Narodil jsem se ve Vyškově, ale od malička žiju zde, takže vlastně Olomouc považuji za svoje rodné město, které miluji nejen kvůli délce pobytu, ale i kvůli jeho historii a samotnému krásnému prostředí.

Proč kandidujete?
Kandiduji do zastupitelstva SMO, abych využil svých zkušeností ke zlepšení olomoucké dopravy. Jsem přesvědčen, že základním předpokladem našeho soužití je vzájemný respekt a ohleduplnost, a to nejen v dopravě.