Zarážející! O Cenách města Olomouce rozhodují zastupitelé, na slavnostní udílení však nejsou zváni.

publikováno: 29. května 2024

Dnes večer proběhne slavnostní udílení Cen města Olomouce. Udělování těchto cen má v Olomouci již dlouhou tradici sahající až do roku 1998 a oceňovány jsou významné činy, specifické práce nebo mimořádné úspěchy v uplynulém roce. Tato ocenění odrážejí bohatou historii Olomouce, která byla v minulosti významným náboženským, kulturním a politickým centem regionu, a jejich posláním je rovněž posilovat vazby mezi městem a jeho obyvateli, kteří mají možnost každoročně nominovat kandidáty na laureáty, z nichž poté komise složená ze zástupců města vybírá a na návrh rady poté o udělení cen konkrétním osobnostem rozhoduje zastupitelstvo.

Samotné udělování cen je potom mimořádná slavnostní událost, která má být mimořádným okamžikem kariéry jednotlivých oceněných osobností.

Jsme rádi, že nové vedení města od této krásné tradice neupustilo a ceny města význačným osobnostem předává dál. Co nás však velmi zaráží, je skutečnost, že letos snad poprvé nebyli na tento slavnostní večer pozváni ti, kteří o udělení cen konkrétním osobnostem rozhodovali, tedy samotní zastupitelé. Vedení města tento krok odůvodnilo kapacitním omezením prostor, v nichž má k předávání cen dojít. Podle našeho názoru by si však právě budoucí nositelé cen města zasloužili, aby u tohoto slavnostního okamžiku byli podpořeni co největším počtem osobností veřejného života, kam vedle samotného vedení města zcela jistě patří i zastupitelé. Účast na ceremoniálu by však neměla být odepřena ani blízkým oceněných osobností a zejména všem žijícím nositelům Ceny města Olomouce.  Tím, že vedení města pro konání této mimořádné události zvolilo nedostatečně kapacitní prostory, z ní udělalo de facto uzavřený „dýchánek“ pro několik VIP hostů.

Markéta Záleská, zastupitelka a předsedkyně klubu SPOLU: „Předávání těchto ocenění jsou výjimečnou události společenského života ve městě, což podtrhuje i fakt, že jsou udělovány před zahájením olomouckých Svátků města. I proto by se měly konat v prostoru s dostatečnou kapacitou, který má zároveň důstojný ráz. A tím je rozhodně Moravské divadlo. Ostatně ceny tam byly předávány i v minulosti. Navíc se nabízí ideální propojení s našimi umělci z divadla i filharmonie, kteří by na slavnostním večeru mohli zajistit velmi kvalitní kulturní doprovodný program.“

 

Dominika Kovaříková, zastupitelka a místopředsedkyně klubu SPOLU: „V minulosti byli na předávání Cen města Olomouce zváni například i všichni zastupitelé, kteří o jejich udělení rozhodovali, tedy jak koaliční, tak opoziční. Ze strany vedení města proto situaci, kdy byly pro předávání cen zvoleny málo kapacitní prostory, považuji za nezvládnutou a ostudnou. “

Další aktuality