Parkování a doprava

Doprava a parkování: město bez stresů

Při každém rozhovoru o kvalitě života dříve nebo později přijde řeč na dopravu. „Chceme komfortní město pro všechny účastníky dopravy, tedy pro řidiče, cestující v MHD, cyklisty i chodce. Toho dosáhneme rozumnými řešeními, nikoliv zákazy,“ říká Jan Holpuch.

Co se podařilo

V posledních letech se povedlo dost věcí zlepšit. „Připomeňme téměř hotovou tramvajovou trať na Nové Sady, modernizaci vozového parku DPMO s vysokým podílem nízkopodlažních a klimatizovaných autobusů a tramvají a další investice do MHD v objemu asi 800 milionů korun,“ připomíná Jan Holpuch.

Dobré bylo i zavedení bezplatného jízdného pro doprovod dětí do tří let, vytvoření nové aplikace DPMO, oprava trati na ulici 8. května, dva nové mosty, budování koordinovaných tahů s automatickou zelenou na křižovatkách, vymístění dodávek ze sídlišť, odtahy autovraků, zavedení fondu mobility a připravené řešení pro křížení cesty na Svatý Kopeček s Východní tangentou. Brzy bude otevřeno nové depo pro 18 tramvají.

Co vidíme jako problém

To není málo, nicméně spousta toho je ještě k řešení. „Jako největší problémy vidíme parkování v centru i na sídlištích, plynulost dopravy a nevyvážená a jednostranná dopravní opatření, která komplikují dopravní situaci,“ vyjmenovává Jan Holpuch. Musí se zlepšit koordinace uzavírek při stavbách různých investorů a omezit auta v pěší zóně.

 

MODRÉ ZÓNY

Modré zóny musí přinést jasně deklarované benefity ve smyslu usnadnění možnosti parkování pro Olomoučany. V dnešní těžké době je zavádět nechceme. Také proto, že před jejich spuštěním je nutné zajistit řadu nezbytných kroků:

 • Připravíme portál, který umožní získat dlouhodobé parkovací karty on-line z domova, bez nutnosti chodit na úřad.
 • Vytvoříme podmínky pro automatizovanou kontrolu neoprávněného parkování a efektivní vymáhání přestupků při překročení rychlosti či jízdě na červenou na nejfrekventovanějších komunikacích.
 • Ze třech směrů (Brno, Šternberk, Ostrava) připravíme a zprovozníme P+R parkoviště tak, aby lidé, kteří dojíždějí do Olomouce za prací, nemuseli vjíždět do centra města.

Naše volební priority

 • Vyvážený rozvoj všech způsobů dopravy, zajištění plynulosti a rozumná řešení založená nikoliv na zákazech, ale na naplnění reálných potřeb obyvatel města.
 • Rekonstrukce ulic a komunikací by neměly znamenat úbytek parkovacích míst.
 • Navýšení počtu parkovacích míst na sídlištích a v obytných zónách (PPP projekty pro úpravy vnitrobloků, využití parkovišť obchodních řetězců)
 • Zásadní omezení počtu aut v pěší zóně (kombinace kamerového systému, výsuvných sloupků a změny režimu na Horním náměstí).
 • Peníze z plateb za parkování výhradně na dopravní projekty spojené s parkováním.
 • Prověření konkrétních parametrů parkovací politiky tak, aby odpovídala potřebám občanů města.
 • Nákup časových jízdenek DPMO přes aplikaci a jízdenková peněženka.
 • Možnost bezkontaktního nákupu jízdenek ve vozech MHD platební kartou.
 • Intenzivní tlak na vládu ČR a další instituce s cílem urychlit přípravu a realizaci Východní tangenty.