Zeleň a čistota

Zelená a čistá Olomouc: stromy, ptačí park a nový mobiliář

O Olomouci se mluví jako o perle na zelené podušce. Myslí se tím historické jádro, obklopené prstencem městských parků. Olomouc ale není jen centrum. Celé město si zaslouží komfortní a čistý prostor se zelení.

Co se podařilo

V posledních letech se povedlo vysadit několik nových alejí, například ve Velkomoravské ulici či na Masarykově třídě, stromy přibývají při proměně nábřeží Moravy. Jen v Holickém lese bylo vysazeno 77 vzrostlých solitérních stromů,“ vypočítává Dominika Kovaříková.

Za úspěch považuji i to, že se díky přímé finanční podpoře povedlo zvýšit atraktivitu květinových výstav Flora,“ dodává Dominika Kovaříková. „Je tu ale pořád spousta problémů, s nimiž chceme něco dělat!

Co vidíme jako problém

Ve městě mizí stromy, kvůli stavbám i kvůli stáří a zdravotnímu stavu. Občas pak nejsou nahrazeny novou výsadbou. „Slýcháme, že to nejde kvůli inženýrským sítím. Jde, i když to je o dost náročnější,“ je přesvědčena Dominika Kovaříková.

Ani čtvrt století po ničivých povodních ještě není dokončena protipovodňová ochrana města. Někde chybí odpadkové koše, veřejný prostor hyzdí nevzhledné kontejnery na tříděný odpad, lidi rozčiluje, že se smetí často válí kolem popelnic. I když i zde dochází k postupné proměně a na několika místech ve městě už lze separovaný odpad odkládat do podzemních kontejnerů.

O problémech víme a velkou většinu z nich dokážeme systematicky řešit. Jsem přesvědčena o tom, že to půjde,“ vzkazuje Dominika Kovaříková a představuje seznam konkrétních priorit.

 

VÍTE, ŽE…
v Olomouci bylo v posledních letech vysazeno 636 stromů a zhruba 7 tisíc keřů?

Jen v prostoru Holického lesa bylo vysazeno 77 vzrostlých solitérních stromů a další budou přibývat!

Naše volební priority

  • Více stromů v ulicích. Se správci infrastruktury vyjednáme výsadbu stromů i v blízkosti sítí za použití moderních přístupů, které umí skloubit ochranu sítí i zdravý růst stromů.
  • Realizace IV. etapy protipovodňových opatření v přírodě blízké podobě, vznik tzv. ptačího parku na levém břehu řeky Moravy, výjimečného z hlediska biologických hodnot i možností bezprostředního kontaktu s přírodou.
  • Architektonická soutěž na podobu III. etapy protipovodňových opatření v úseku Lazce, Klášterní Hradisko a Černovír. Chceme zpřírodnění řeky a její začlenění do života města.
  • Kvalitní péče o městské parky, obnova ASO parku, nový park na Dlouhé a dalších 433 stromů v Holickém lese.
  • Optimalizace sečení trávy a péče o zelené plochy s ohledem na aktuální počasí.
  • Další rozvoj systému odpadového hospodářství města.
  • Kultivace stanovišť pro separovaný odpad a rozšíření počtu podzemních stanovišť, která zajistí větší kapacitu nádob a minimalizuje nepořádek v okolí.
  • Rozšíření možnosti třídění odpadů včetně bioodpadů.
  • Více drobného mobiliáře na různých místech města, opravy a rozšiřování počtů laviček, odpadkových košů s možností třídění, pítek, kašen a dalších vodních prvků.