Veřejný prostor

Atraktivní centrum a živé městské části

Olomouc žije, je krásná a přitažlivá. Skoro každý, s kým jsme při našich setkáních v ulicích hovořili, chválil, jak se Olomouc změnila z šedého okresního města v živou metropoli s atraktivními památkami, kavárnami a mnoha akcemi. „Tento trend musí pokračovat. Příjemný a kvalitní veřejný prostor patří mezi naše priority,“ říká Markéta Záleská, lídryně kandidátky Spolu.

Co se podařilo

Kalendář akcí je stále bohatší. Olomoučané si už pamatují, kdy je Tvarůžkový festival, Svátky města nebo Letní pohoda u Trojice, adventní Olomouc dobře znají i v zahraničí.

Vracíme do města květiny. V parcích a na dalších travnatých plochách přibyly záhony letniček, květinová výzdoba krášlí v sezóně i centrum města. Nejde jen o Horní náměstí, ale nově třeba o prostor u tržnice nebo o květinovou stezku,“ vysvětluje Markéta Záleská. Náměstí a ulice ožívají při uměleckých instalacích či street artu.

Živé není jen centrum, s podporou města přibývá sousedských setkání a komunitních akcí v městských částech. „Tuto podporu ještě zvýšíme, městské části také chtějí kvalitní společenské dění,“ zdůrazňuje Markéta Záleská.

Výstaviště Flora letos převzalo do správy tržnici a okamžitě začalo s její kultivací. První výsledky jsou vidět, navíc roste i zájem o Florou pořádané plodinové a selské trhy. Ty by měly doplnit také zajímavé gastronomické akce.

Krásný veřejný prostor vyžaduje i nasměrování a mantinely. Vznikla proto metodika pro označování provozoven, pravidla pro reklamy v městské památkové rezervaci a manuál pro umísťování letních restauračních zahrádek. Křiklavé reklamy či nehezké předzahrádky mohou zkazit jinak dobrý dojem.

Co vidíme jako problém

„Jako problém vnímám nedořešený stav tržnice a okolí, komplikovanou administrativu při schvalování předzahrádek a vysokou míru regulace v památkové rezervaci,“ shrnuje Markéta Záleská. „Na základě detailní znalosti toho, co zde funguje a co nikoliv, jsme sestavili seznam priorit a ty budeme důsledně prosazovat,“ vzkazuje Záleská.

Naše volební priority

  • Další úpravy prostoru tržnice a doplnění o mobiliář, zeleň, vodní a umělecké prvky. Rozšiřování plodinových a selských trhů a pořádání tematických gastronomických akcí.
  • Vypsání mezinárodní urbanistické soutěže na širší prostor starého autobusového nádraží a navazujících lokalit včetně tržnice.
  • Umožnění maximálního využití nové náplavky pro relaxaci a odpočinek a zapojení řeky do každodenního života města.
  • Nový dotační titul na podporu komunitního života v jednotlivých městských částech.
  • Zjednodušení procesu povolování předzahrádek.
  • Instalace sezónního mobiliáře v parcích a na dalších místech během prázdnin.
  • Podpora aktivit Výstaviště Flora Olomouc, směřujících k vytvoření kulturně společenského centra s trendovou gastrozónou mezi pavilony A a E.