Opravy a investice

Investice v okrajových částech: dobrý život si zaslouží všude

V Olomouci se žije dobře. Říkali jste nám to vy sami při desítkách našich setkání. Většina se ale shodne na tom, že nejvíce pozornosti je věnováno centru. Tak by to ovšem být nemělo, spokojený život v příjemném prostředí si zaslouží stejně tak člověk v centru jako na periferii.

Co se podařilo

„Olomouc jde dobrým směrem a první úspěchy jsou znatelné. Městské části mají vlastní prostředky na investice, které místní považují za důležité. Teď jde o to, aby vstřícnost a ochota ke spolupráci mezi radnicí s komisemi městských částí pokračovala dál a byla intenzivnější,“ říká Štěpán Kellner. Díky fungující spolupráci se v městských částech opravují chodníky, lavičky, dětská hřiště a různý mobiliář, „Celkově se tak povedlo zvládnout kolem tří stovek projektů, které si vybrali sami rezidenti konkrétních částí města,“ upřesňuje Štěpán Kellner. Je správné, že komise městských částí teď mají větší kompetence než dřív. Přesto zůstává řada témat, která je potřeba dotáhnout.

Co vidíme jako problém

Většina důležitých investičních akcí se stále odehrává v centru. Peněz pro městské části zatím není dost a přes dílčí zlepšení tak přetrvávají problémy s chabou údržbou chodníků či pomalým budováním přechodů pro chodce. „Někde dosud chybí dětská hřiště nebo sportoviště a místní se nemají kde scházet ke společenským akcím,“ připomíná Štěpán Kellner. Některé části města dlouhodobě trápí nadměrná dopravní zátěž. Takové věci se musí řešit.

„Starost o spokojený život ve všech sedmadvaceti částech města Olomouce si proto bereme jako jednu z hlavních priorit pro příští období,“ slibuje Štěpán Kellner a představuje seznam zcela konkrétních cílů.

Naše volební priority

  • Větší zřetel na okrajové části města.
  • Nové bezpečné přechody pro chodce – v Hejčíně, Droždíně, Nedvězí, Slavoníně, Lošově, Chválkovicích, na Lazcích.
  • Opravy silnic a chodníků – v Nemilanech, Neředíně, Týnečku, na Lazcích, v Lošově, v Droždíně, v Holici, v Hodolanech a na Bělidlech a Nových Sadech.
  • Rekonstrukce městských budov a školských zařízení – v souvislosti se snižováním jejich energetické náročnosti – školu v Černovíře, hasičskou zbrojnici v Chomoutově.
  • Nové úsporné veřejné osvětlení v Lošově a jeho postupná modernizace také v dalších městských částech.
  • Podpora sborů dobrovolných hasičů, amatérských sportovních klubů a dětských zájmových oddílů ve všech městských částech.
  • Zpřístupnění objektů detašovaných pracovišť magistrátu pro spolkovou a komunitní činnost a provozovny drobných služeb.